Kontaktuppgifter


EkoRedo Bokföring verkar tillsvidare på kontoret hemma hos mig på Fjärdsvägen 83 i Kvevlax (Vallvik).
Övriga kontaktuppgifter:
Tel.nr 050-5358711
E-post: ekoredo.bk@gmail.com